+420 380 602 200 info@kvalitex.sk

Zákazníkovi z evidencie tržieb neplynú žiadne nové povinnosti

Podľa zákona o evidencii tržieb (112/16 Sb. zo dňa 16. marca 2016) je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Informačná povinnosť predajcu

Predávajúci má povinnosť informovať svojich zákazníkov o tom, že zákazník nakupuje u predávajúceho, ktorý má povinnosť evidovať tržby a vystaviť zákazníkovi účtenku.

Obsah informačného oznámenia je

 • text v znení „Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.“ v prípade, že eviduje predávajúci v danom predajnom mieste tržby v bežnom režime,
 • text v znení „Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Príjemca tržby eviduje tržby v zjednodušenom režime, tzn. je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane najneskôr do 5 dní.“ v prípade, že eviduje predávajúci v danom predajnom mieste tržby v zjednodušenom režime.

Informačné oznámenie musí predávajúci umiestniť v mieste, kde sa bežne uskutočňujú evidované tržby, teda na predajni alebo na internetových stránkach tzv. e-shope. Informácie musia byť dostatočne viditeľné a čitateľné.

Účtenka

Zákazníkovi, ktorý zaplatí za produkty a služby v hotovosti, kartou, poukážkami (napr. stravnými lístkami) alebo ďalšími obdobnými spôsobmi, je predávajúci povinný vystaviť najneskôr pri uskutočnení evidovanej tržby účtenku. Okamihom uskutočnenia evidovanej tržby sa pre účely zákona o evidencii tržieb rozumie okamih prijatia evidovanej tržby, alebo vydanie príkazu k jej realizácii (v prípade tranzakcií kartou) v prípade, že tento okamih nastal skôr.

Zákazník nemá povinnosť prevziať od predávajúceho účtenku. Každý zákazník sa môže rozhodnúť, či si účtenku prevezme. Na rozdiel od Talianska alebo Chorvátska u nás nebude zákazník za neprevzatie účtenky nijak pokutovaný.

Na druhú stranu, zákazník v cene výrobku alebo služby platí DPH a očakáva, že obchodník peniaze určené pre verejný rozpočet štátu riadne odvedie. Tým, že účtenku zákazník riadne prevezme, napomáha k tomu, že sa tak stane. Predávajúci nezasiela Finančnej správe žiadne informácie o zákazníkovi ani o konkrétnych položkách jeho nákupu, resp. Finančnú správu zaujíma len celková výška tržby, ktorú predávajúci príjme.

Vydanie účtenky

Zákon o evidencii tržieb neupravuje formát ani spôsob vydania účtenky zákazníkovi, a teda predávajúci môže vystaviť účtenku aj elektronicky (bez tlače a vydať ju zákazníkovi napr. prostredníctvom e-mailu, MMS, cez bloototh). Napriek tomu bude však najčastejšie dochádzať k vydaniu tlačených účteniek. Elektronické vystavenie účtenky sa uplatní hlavne v situáciách, kedy nedochádza k osobnému kontaktu predávajúceho a zákazníka (napr. pri nákupe tovaru a služieb cez internet platených platobnou kartou). Na tejto forme predania však musí byť medzi zákazníkom a predávajúcim zhoda.

Overenie účtenky u správcu dane

Predávajúci evidujúci tržby má povinnosť zaslať Finančnej správe údaje o každej prijatej evidovanej tržbe, a to najneskôr pri uskutočnení evidovanej tržby. Zákazník si bude môcť zadaním vybraných údajov uvedených na účtenke overiť, či predávajúci naozaj riadne prijatú tržbu za jeho nákup v systéme Finančnej správy zaevidoval. V prípade zaevidovania tržby v bežnom režime si môže túto skutočnosť zákazník overiť bezprostredne po nákupe. V prípade výpadku internetu by mohla byť tržba zaevidovaná s oneskorením, resp. informácia o zaevidovaní nebude na portáli k dispozícii okamžite, ale najneskôr do 48 hodín. V prípade evidencie tržieb v zjednodušenom režime si bude môcť zákazník túto skutočnosť overiť najneskôr do 5 dní od uskutočnenia tržby.

Údaje uvádzané na účtenke

Predávajúci je na účtenku povinný uvádzať:

 • fiškálny identifikačný kód (FIK
 • svoje daňové identifikačné číslo (DIČ)
 • označenie prevádzkarne, v ktorej je tržba uskutočnená
 • označenie pokladníčného zariadenia, na ktorom je tržba evidovaná
 • poradové číslo účtenky
 • dátum a čas prijatia tržby alebo vystavenia účtenky, pokiaľ je vystavená skôr,
 • celkovú čiastku tržby
 • bezpečnostný kód poplatníka (BKP)
 • údaj, či je tržba evidovaná v bežnom alebo v zjednodušenom režime.

a v určitých prípadoch taktiež:

 • DIČ podnikateľa, za ktorého eviduje tržby iný podnikateľ – pokiaľ tržby za podnikateľa eviduje iná osoba, bude na účtenke nielen jej DIČ, ale aj DIČ zastúpeného podnikateľa
 • Podpisový kód poplatníka (PKP) – pokiaľ účtenka z objektívnych dôvodov neobsahuje FIK, napr. pri výpadku spojenia alebo pri evidovaní v zjednodušenom režime.

 

Zdroj: www.etrzby.cz