+420 380 602 200 info@kvalitex.sk

Ako jednoducho nakúpiť na Kvalitex.sk:

 1. Bez akéhokoľvek prihlásenia alebo registrácie vyberte v kľude a pohodlí produkt, ktorý sa Vám páči.
 2. Ďalším krokom je vloženie produktu do košíka. Tu už môžete zadať množstvo kusov pri jednotlivých položkách. Po kliknutí na „Prepočítať“ sa Vám zobrazí celková cena bez nákladov na dopravu.
 3. Po kliknutí na tlačítko „Prejsť do košíka“ sa Vám zobrazí objednávkový formulár, kde odporúčame zvoliť spôsob platby a doručenia a napísať presné informácie (adresa, kontakt).
 4. V spodnej tabuľke je celková rekapitulácia objednaných produktov vrátane všetkých nákladov. Tu už kliknite na „Objednať“.
 5. Objednávka je odoslaná a podľa obchodných podmienok obdržíte elektronické potvrdenie o prijatí objednávky emailom.
 6. Po kontrole na sklade spoločnosti dôjde k príprave objednávky a obdržíte ďalšie potvrdenie emailom, že tovar máme skladom a informáciu, kedy ho budeme expedovať.
 7. Prepravná spoločnosť Vás bude následne informovať elektronicky a individuálne dohodne termín a čas predanie zásielky.
 8. Teraz už môžete začať s výberom a nákupom tovaru.

Obchodné podmienky internetového obchodu Kvalitex.sk:

 1. Odporúčame všetkým zákazníkom, aby sa pred nákupom zoznámili s obchodnými podmienkami.
 2. Kúpna zmluva uzavretá medzi internetovým obchodom Kvalitex a kupujúcim sa riadi Obchodným zákonníkom v prípade právnickej osoby a ustanovením aktuálneho Občianskeho zákonníka SR v prípade fyzických osôb (koncových spotrebiteľov).
 3. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od obdržania tovaru.  Tento zákon sa vzťahuje len na fyzické osoby (koncových spotrebiteľov). V prípade vrátenia tovaru bez udania dôvodu do 14 dní po jeho obdržaní je kupujúci povinný vrátiť tovar v pôvodnom stave (v pôvodnom stave výrobku aj obalu) na adresu internetového obchodu Kvalitex spolu so sprievodnými dokladmi, ktoré dokazujú kúpu tovaru. Zákazník musí odoslať formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorý nájde nižšie. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu objednávky ku kupujúcemu. Náklady na dopravu a balné pri vrátení tovaru z akéhokoľvek dôvodu (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a ďalšie), pokiaľ nie je dohodnuté inak, hradí kupujúci.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nesmie odstúpiť od zmluvy:
  • V prípade porušenia obalu výrobku a znečistenia výrobku
  • U výrobku, ktorý bol upravený a vyrobený na prianie kupujeceho.
 5. Kúpna zmluva medzi internetovým obchodom Kvalitex a kupujúcim vzniká v okamihu odoslania elektronickej objednávky. Táto objednávka bude elektronicky potvrdená s termínom odoslania zo skladu Kvalitex do 1. pracovného dňa.
 6. Zásielkový obchod Kvalitex sa zaväzuje, že v prípade nedostatku tovaru na sklade k pokrytiu i časti objednávky, bude zákazníka kontaktovať telefonicky alebo emailom a dohodne so zákazníkom termín dodania individuálne. V prípade, že bude všetok tovar skladom, je stanovený termín dodania maximálne na 10 pracovných dní.
 7. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. Súčasťou ceny tovaru nie sú prepravné náklady na zaslanie tovaru.
 8. Spôsob dopravy objednaného tovaru si zvolí kupujúci pri zadaní objednávky. Je možné osobné prevzatie alebo zaslanie prepravnou spoločnosťou. Spôsoby dopravy vrátane prepravných nákladov sú uvedené pred odoslaním objednávky.
 9. Kupujúci sa zaväzuje, že do objednávkového formulára zadá správne údaje, ktoré umožnia včasné dodanie tovaru.
 10. Internetový obchod Kvalitex má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (elektronickej objednávky) z dôvodu nevykrytia objednávky. Zákazník bude vyrozumený elektronicky.
 11. Prevádzkovateľ elektronického obchodu zaručuje, že kontaktné údaje vyplnené v objednávkovom formulári nebudú nijak zneužité, ani predané tretím osobám. Tieto údaje budú uložené len v internej databáze a v databáze prepravnej spoločnosti, ktorá bude zásielku doručovať. V prípade nesúhlasu zasielania aktuálnej ponuky môže zákazník vyrozumieť elektronicky a prevádzkovateľ bude túto skutočnosť akceptovať.
 12. Všetky prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy (objednávky) budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky. Kupujúci má právo riešiť prípadný spor i tzv. mimosúdnou cestou a to pomocou subjektu Českej štátnej inšpekcie. Prevádzkovateľ obchodu Kvalitex odporúča v prípade akýchkoľvek otázok a sťažností najskôr kontaktovať obchod Kvalitex.

Reklamačné podmienky internetového obchodu Kvalitex.sk:

 1. Všetok tovar podlieha zákonnej záručnej dobe.
 2. Táto záruka sa vzťahuje na všetky vady novo nakúpeného tovaru. V prípade už používaného tovaru je reklamácia možná u výrobkov, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou a použitím.
 3. Kupujúci je povinný si pri prevzatí zásielky obsah a množstvo produktov skontrolovať a v prípade poškodenia vonkajšieho obalu vyhotoviť s dopravcom na mieste prevzatia záznam o poškodení zásielky. Takto vyhotovený záznam bude následne posúdený ako poistná škodná udalosť. Zásielka je po dobu prepravy poistená. V prípade, že dôjde k prevzatiu zásielky (podpísanie Preberacího protokolu kupujúcim), nebudú ďalšie sťažnosti a reklamácie na poškodenú zásielku prepravou akceptované a budú zamietnuté.
 4. Reklamácie na tovar sa prijímajú len na adrese internetového obchodu Kvalitex – Pražská 226, 397 01 Písek, Česká republika.
 5. Kupujúci s reklamovaným tovarom je povinný poslať aj kópiu faktúry a vyplnený reklamačný formulár, ktorý máme na stránkach na stiahnutie.
 6. Internetový obchod Kvalitex vyriaďuje reklamácie do zákonnej lehoty 30 dní od obdržania výrobku na adrese spoločnosti.

 

Formuláre na stiahnutie

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár reklamácie