+420 380 602 200 info@kvalitex.sk
Vyberte kategórii magazínu
Prečo musíme nakupovať  lôžkoviny častejšie jako predtým ?
Kalendár17. 09. 2018

        Ako  výrobca  lôžkovin sa vo svojom  profesionálnom  živote často stretávam s názorom zákazníkov, že obliečky a lôžkoviny  ktoré kedysi  obdržali ako svadobný dar, slúžia dlhé roky a sú dodnes ako nové. Pravdou je, že lôžkoviny z predchádzajúcej doby mali  úplne  inú dostavu aj jemnosť  použitých priadzí (nití)  a celkovo boli ťažšie a silnejšie.

        Dnes sa  používajú veľmi jemné priadze okolo 20tex u plátnových látok a atlasových (saténových)  látok dokonca priadza s jemnosťou 14tex- oproti predchádzajúcim priadzam s jemnosťou 34tex.  Na rozdiel  od predchádzajúcich  látok sú dnešné látky charakteristické vysokou dostavou  (hustotou)  osnovných a útkových nití.  Aj napriek tomu ale tieto charakteristické vlastnosti  dnešných látok nie sú dôvodom pre častejšiu obmenu lôžkovin.

         V súčastnosti je najväčším problémom dovoz zo zahraničia,respektíve často veľmi zlá kvalita importovaného tovaru. Dovážajú sa priadze, zrebné látky, upravené látky a látky s potlačou , ale aj hotové lôžkoviny  a obliečky.  Pretože český textil  utŕžil za posledných dvadsať  rokov  mnoho pomyselných  rán, nie je už bohužiaľ možné na domácom trhu látky vyrábať a všetky tieto materiály sú len z dovozu.  Dokonca aj farbiace a tlačiarenské linky sú u nás zastúpené len vo veľmi malej miere.  Poslednou možnou  vlastnou  domácou  výrobou je konfekcia hotových lôžkovín.  Zásluhou tejto výroby stále máme na domácom  trhu lôžkoviny vysokej kvality. V tomto nerovnom  konkurenčnom   prostredí  sa čím ďalej  viac  stretávame s dovozom lôžkovin ,  ktoré sú šité takzvane horúcou ihlou. Príčinou je veľmi lacná pracovná sila použitá pri ich výrobe.  Asi nemusím zdôrazňovať pracovné podmienky za ktorých  sú  tieto  produkty  zhotovované. Aj keď v krajinách ich pôvodu často neexistujú základné sociálne istoty a ani hygienické normy, podniky tu majú štátnu podporu ďaleko vyššiu , než je tomu u nás doma. V Českej republike nie sú české výrobky dostatočne chránené – naopak sú českým výrobcom hádzané pod nohy polená  v podobe stále sa šíriacej záplavy dovozových textilných výrobkov ,  ktorých cena je vykúpená nízkou kvalitou a životnosťou.

         Ako významný český výrobca  pevne verím,  že kvalitné české výrobky nájdu na našom trhu svoje zaslúžené miesto a vybudujú si silné postavenie.  Verím totiž v zákazníkov,  ktorí dokážu oceniť kvalitný tovar ako aj tradíciu českého textilného priemyslu.  S ich pomocou a za ich podpory môže český textilný priemysel  zostať zachovaný.