+420 380 602 200 info@kvalitex.sk
Vyberte kategórii magazínu
Prečo musíme nakupovať  lôžkoviny častejšie jako predtým ?

Ako výrobca lôžkovin sa vo svojom  profesionálnom živote často stretávam s názorom zákazníkov, že obliečky a lôžkoviny ktoré kedysi  obdržali ako svadobný dar, slúžia dlhé roky a sú dodnes ako nové. Pravdou je, že lôžkoviny z predchádzajúcej doby mali úplne inú dostavu aj jemnosť  použitých priadzí (nití) a celkovo boli ťažšie a silnejšie.

Kalendár17. 09. 2018

Dnes sa používajú veľmi jemné priadze okolo 20tex u plátnových látok a atlasových (saténových) látok dokonca priadza s jemnosťou 14tex- oproti predchádzajúcim priadzam s jemnosťou 34tex. Na rozdiel od predchádzajúcich látok sú dnešné látky charakteristické vysokou dostavou (hustotou)  osnovných a útkových nití.  Aj napriek tomu ale tieto charakteristické vlastnosti dnešných látok nie sú dôvodom pre častejšiu obmenu lôžkovin.

Kvalita se pozná

V súčastnosti je najväčším problémom dovoz zo zahraničia,respektíve často veľmi zlá kvalita importovaného tovaru. Dovážajú sa priadze, zrebné látky, upravené látky a látky s potlačou, ale aj hotové lôžkoviny a obliečky. Pretože český textil utŕžil za posledných dvadsať rokov mnoho pomyselných rán, nie je už bohužiaľ možné na domácom trhu látky vyrábať a všetky tieto materiály sú len z dovozu.  Dokonca aj farbiace a tlačiarenské linky sú u nás zastúpené len vo veľmi malej miere. Poslednou možnou domácou výrobou je konfekcia hotových lôžkovín. Zásluhou tejto výroby stále máme na domácom  trhu lôžkoviny vysokej kvality. V tomto nerovnom  konkurenčnom   prostredí  sa čím ďalej  viac  stretávame s dovozom lôžkovin,  ktoré sú šité takzvane horúcou ihlou. Príčinou je veľmi lacná pracovná sila použitá pri ich výrobe. Asi nemusím zdôrazňovať pracovné podmienky za ktorých sú tieto produkty zhotovované. Aj keď v krajinách ich pôvodu často neexistujú základné sociálne istoty a ani hygienické normy, podniky tu majú štátnu podporu ďaleko vyššiu, než je tomu u nás doma. V Českej republike nie sú české výrobky dostatočne chránené – naopak sú českým výrobcom hádzané pod nohy polená  v podobe stále sa šíriacej záplavy dovozových textilných výrobkov,  ktorých cena je vykúpená nízkou kvalitou a životnosťou.

Ako významný český výrobca pevne verím, že kvalitné české výrobky nájdu na našom trhu svoje zaslúžené miesto a vybudujú si silné postavenie. Verím totiž v zákazníkov, ktorí dokážu oceniť kvalitný tovar ako aj tradíciu českého textilného priemyslu. S ich pomocou a za ich podpory môže český textilný priemysel zostať zachovaný.